НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә
Гарантия фонды - уңыш гарантиясе
Гарантия фонды поручительлегенең өстенлекләре
0,5-1%

КОМИССИОН БҮЛӘКЛӘҮ

1-3 көн

КАРАУ СРОГЫ

70 млн сум

МАКСИМАЛЬ СУММА

50%

Лимит

Займ төрләре
Кредит алу
1
ФИНАНСЛАУГА ГАРИЗА
ФИНАНСЛАУГА ГАРИЗА
Займ финанславын җәлеп итү өчен форманы тутырырга кирәк
2
ДОКУМЕНТЛАР ӘЗЕРЛӘҮ
ДОКУМЕНТЛАР ӘЗЕРЛӘҮ
Бергәләп финанс оешмасы өчен документлар пакеты әзерлибез.
3
ГАРИЗАНЫ АНАЛИЗЛЫЙБЫЗ
ГАРИЗАНЫ АНАЛИЗЛЫЙБЫЗ
Тикшерү һәм анализ үткәргәннән соң, финанс оешмасына гариза җибәрербез.
4
АКЧАНЫ АЛУ
АКЧАНЫ АЛУ
Эшмәкәрлек эшчәнлеген башкару өчен гаризаны хуплау һәм финанслауны кабул итеп алу.
Займ финанславын җәлеп итү өчен гаризаны тутырыгыз ({{step}} / 3 адым)
{{loanType.errMessage}}
{{institution.errMessage}}
{{loanField.errMessage}}
{{targetСurrent.errMessage}}
ай
Мөмкин булган поручительлек суммасы
{{amountOfBail}} ₽
Айлык түләү
{{monthlyPayment}} ₽
{{step}} / 3 адым
{{inn.errMessage}}
{{taxSystem.errMessage}}
Мөмкин булган поручительлек суммасы
{{amountOfBail}} ₽
Айлык түләү
{{monthlyPayment}} ₽
Документлар
{{file.name}}
{{fileGroup.errMessage}}
Мөмкин булган поручительлек суммасы
{{amountOfBail}} ₽
Айлык түләү
{{monthlyPayment}} ₽
3 / 3 адым
{{contactPerson.errMessage}}
{{contactPhone.errMessage}}
{{contactEmail.errMessage}}
{{conditions.errMessage}}
Мөмкин булган поручительлек суммасы
{{amountOfBail}} ₽
Айлык түләү
{{monthlyPayment}} ₽
Кредит күләме
{{totalInterest}} ₽
Кредит буенча шартларны исәпләү үрнәге бары тик мәгълүмати характерда һәм ачык оферта түгел
Рәхмәт!
Гаризагыз уңышлы барып иреште. Якын арада Сезнең белән белгеч элемтәгә керәчәк.
Ябарга