НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә
Займ финанславын җәлеп итү өчен гаризаны тутырыгыз ({{step}} / 3 адым)
{{loanType.errMessage}}
{{institution.errMessage}}
{{targetСurrent.errMessage}}
ай
Мөмкин булган поручительлек суммасы
{{amountOfBail}} ₽
Айлык түләү
{{monthlyPayment}} ₽
{{step}} / 3 адым
{{inn.errMessage}}
{{taxSystem.errMessage}}
Мөмкин булган поручительлек суммасы
{{amountOfBail}} ₽
Айлык түләү
{{monthlyPayment}} ₽
{{step}} / 3 адым
{{contactPerson.errMessage}}
{{contactPhone.errMessage}}
{{contactEmail.errMessage}}
{{conditions.errMessage}}
Мөмкин булган поручительлек суммасы
{{amountOfBail}} ₽
Айлык түләү
{{monthlyPayment}} ₽
Кредит күләме
{{totalInterest}} ₽
Кредит буенча шартларны исәпләү үрнәге бары тик мәгълүмати характерда һәм ачык оферта түгел
Рәхмәт!
Гаризагыз уңышлы барып иреште.
Документлар исемлеге Сезнең электрон почта адресына юлланды.
Ябарга
Гарантия фонды поручительлегенең өстенлекләре
70% ка кадәр

Поручительлекләрнең максималь күләме

0,5 %

Поручительлек өчен бүләкләү

3 млн. сум

Поручительлекнең максималь суммасы

Кредит алу
1
ФИНАНСЛАУГА ГАРИЗА
ФИНАНСЛАУГА ГАРИЗА
Займ финанславын җәлеп итү өчен форманы тутырырга кирәк
2
ДОКУМЕНТЛАР ӘЗЕРЛӘҮ
ДОКУМЕНТЛАР ӘЗЕРЛӘҮ
Бергәләп финанс оешмасы өчен документлар пакеты әзерлибез.
3
ГАРИЗАНЫ АНАЛИЗЛЫЙБЫЗ
ГАРИЗАНЫ АНАЛИЗЛЫЙБЫЗ
Тикшерү һәм анализ үткәргәннән соң, финанс оешмасына гариза җибәрербез.
4
АКЧАНЫ АЛУ
АКЧАНЫ АЛУ
Эшмәкәрлек эшчәнлеген башкару өчен гаризаны хуплау һәм финанслауны кабул итеп алу.
Сезгә безнең хезмәтләр буенча консультация кирәк булса, үзегез турында мәгълүмат калдырыгыз
Уртак программалар
ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «Ак Барс» Банк
АО «Россельхозбанк»
ООО КБЭР "Банк Казани"
МСП банк
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО "Промсвязьбанк"