НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

Ташламалы «Ярдәм – 2023» продукты

Шартлар:

 – поручительлек сумасы – 70 млн сумга кадәр;

– поручительлек өлеше – кредит, банк гарантиясе суммасының 50% тан артыгы түгел;

– комиссия – бирелгән поручительлек суммасының 0,5 проценты.

 

Максатлар:

– әйләнештәге акчаларны тулыландыру;

– рефинанслау;

– инвестицияләү;

– реструктуризация.

Соравыгызга җавап таба алмадыгызмы?
Без соравыгызга бер эш көне эчендә җавап бирербез