НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

Лизинг килешүләре буенча гарантия

Фонд түбәндәге очракларда кече һәм урта бизнес вәкилләренә (ИП, ҖЧҖ) ярдәм күрсәтә

 • Татарстан Республикасында теркәлгән;
 • Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча 50 мең сумнан артык бурычлары булмаган;
 • Үзгәртеп кору, банкротлык яки бетерү стадиясендә булмаган;
 • Уен бизнесы өлкәсендә эшкуарлык эшчәнлеге белән шөгыльләнмәгән;
 • Продукцияне, кредит оешмаларын, иминият оешмаларын (кулланучылар кооперативларыннан тыш) инвестиция фондлары, дәүләтнеке булмаган пенсия фондлары, кыйммәтле кәгазьләр базарында профессиональ катнашучылар, ломбардлар белән бүлү турында килешүдә катнашучылар булмаган.  
 • Лизинг буенча бирелгән поручительлек өчен комиссия түләүләре еллык 0,5 проценттан 1 процентка кадәр.

 

Танышып чыгу өчен документлар исемлеге:

 • Поручительлек алу өчен гариза
 • Поручительлек тапшырылу тәртибе
 • Поручительлек тапшырылу шартлары
 • Финанс арендасы (лизинг) килешүләре буенча поручительлек килешүе формасы

 

 

Поручительлек алу өчен гариза
Скачать
Поручительлек тапшырылу тәртибе
Скачать
Поручительлек тапшырылу шартлары
Скачать
Финанс арендасы (лизинг) килешүләре буенча поручительлек килешүе формасы
Скачать
Соравыгызга җавап таба алмадыгызмы?
Без соравыгызга бер эш көне эчендә җавап бирербез