НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

2023 елның 25 июленә кадәр эшкуарларга иминият взносларын исәпләү формасы буенча хисап тапшырырга кирәк

12 июль, 2023
2023 елның 25 июленә кадәр эшкуарларга иминият взносларын исәпләү формасы буенча хисап тапшырырга кирәк

Иминият взносларын исәпләү формасы буенча хисапны эшмәкәрләргә ИП теркәлгән яки компанияне теркәгән урын буенча салым инспекциясенә бирергә кирәк. Анда хезмәткәрләр өчен пенсия, медицина һәм социаль иминиятләштерү өчен взнослар турында мәгълүмат чагыла.

Иминият взнослары буенча отчетны кварталга 1 тапкыр тапшырырга кирәк:

1 квартал өчен — 2023 елның 25 апреленә кадәр;

яртыеллык өчен — 2023 елның 25 июленә кадәр;

9 ай өчен — 2023 елның 25 октябренә кадәр;

ел өчен — 2024 елның 25 гыйнварына кадәр;

РСВ хисабын тапшыру ысуллары:

• Россия Федераль миграция хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең территориаль бүлекчәләренә;
• салым түләүченең шәхси кабинеты аша;
• почта аша; 
• агентлар аша.

Әгәр МСП субъектында 10 нан артык хезмәткәр булса, хисап электрон рәвештә генә бирелә.

РСВ хисабы формасы Россия Федераль салым хезмәтенең 29.09.2022 елгы ЕД-7-11/878@ номерлы "Иминият взнослары буенча исәп-хисап формаларын һәм физик затлар турында персонификацияләнгән мәгълүматларны, аларны тутыру тәртибен, шулай ук аларны электрон формада тапшыру форматын раслау турында" боерыгы белән расланган.