НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

Татарстан Республикасы халкына халыкның милли проектларны гамәлгә ашырудан канәгатьлек дәрәҗәсе турында сораштыру узарга тәкъдим итәләр

27 март, 2023
Татарстан Республикасы халкына халыкның милли проектларны гамәлгә ашырудан канәгатьлек дәрәҗәсе турында сораштыру узарга тәкъдим итәләр

Татарстан Республикасы халкына Татарстан Республикасында милли проектларны гамәлгә ашыру белән гражданнарның, иҗтимагый оешмаларның һәм бизнесның мәгълүматлылыгын һәм фикерен бәяләү максатыннан үткәрелә торган сораштыруда катнашырга тәкъдим итәләр.

Сораштыру Россия Федерациясенең бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталының кире элемтә платформасында үткәрелә: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/354396/.