НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

«Банк гарантиясе» продукты

Шартлар:

– Гарантка (банк-партнерга) бенефициар файдасына банк гарантиясе бирүне сорап мөрәҗәгать иткән эшмәкәрләр өчен

– сумма 70,0 млн сумга кадәр.

– поручительлек өлеше – займ алучының йөкләмәләре суммасының 50% нан артмый,

– бүләкләү суммасы – бирелгән поручительлек суммасының 0,5%-ын тәшкил итә.

Соравыгызга җавап таба алмадыгызмы?
Без соравыгызга бер эш көне эчендә җавап бирербез