НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

«Гарантияле экспорт» продукты

Шартлар:

– алучылар: экспортлаучылар – Россия Федерациясеннән читтә товарлар китерүгә гамәлдәге килешүләре (контрактлары) булган кече һәм урта эшкуарлык субъектлары (юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар). 

– сумма 50,0 млн сумга кадәр.

– поручительлек өлеше – займ алучының йөкләмәләре суммасының 60% нан артмый,

– бүләкләү суммасы – бирелгән поручительлек суммасының 0,5%-ын тәшкил итә.

Соравыгызга җавап таба алмадыгызмы?
Без соравыгызга бер эш көне эчендә җавап бирербез