НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

«Стандарт» продукты

Шартлар:

 - поручительлек суммасы – 70 млн сумга кадәр;

– поручительлек өлеше – кредит, банк гарантиясе суммасының 50% тан артыгы түгел.

– комиссия - бирелгән поручительлек суммасының 1 проценты.

Соравыгызга җавап таба алмадыгызмы?
Без соравыгызга бер эш көне эчендә җавап бирербез