НО  «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
Җитештерү
Авыл хуҗалыгы
Хезмәтләр
Сәүдә

«Согарантия» продукты («Корпорация МСП» АҖ белән берлектә)

Шартлар:

– 50,0 млн сумга кадәр сумма + "Корпорация МСП" АҖ гарантиясе.

– поручительлек өлеше займ алучының йөкләмәләре суммасыннан 70% тан артмый (75% - моношәһәрләрдә).

– бүләкләү суммасы бирелгән поручительлек суммасының 0,75%-ын тәшкил итә.

Соравыгызга җавап таба алмадыгызмы?
Без соравыгызга бер эш көне эчендә җавап бирербез